Cách tính trọng lượng thể tích quy cân

Cách tính trọng lượng thể tích quy cân

 

Chi phí của một lô hàng có thể bị ảnh hưởng bởi khoảng không gian mà nó chiếm trên một chiếc máy bay , chứ không phải là trọng lượng thực tế . Đây là thể tích ( hoặc chiều ) trọng lượng .
Có 2 cách để xác định cân nặng:
1. Cân nặng thực tế
2.Cân nặng thể tích qui cân
Trong 2 cách này cách nào lớn hơn thì sẽ được áp dụng để tính tiền

Trọng lượng thể tích quy cân là gì?

Trọng lượng thể tích của một lô hàng là một tính toán phản ánh mật độ của một gói. Một sản phẩm nhẹ hơn thường chiếm khối lượng hơn của không gian , so với trọng lượng thực tế của nó . Trọng lượng thể tích hoặc chiều được tính toán và so với trọng lượng thực tế của lô hàng để xác định là lớn hơn, trọng lượng cao hơn được sử dụng để tính toán chi phí vận chuyển.

Phù hợp với thiết kế máy bay tiên tiến ngày nay và công nghệ , điều này là cần thiết đối với D&T Express để thích ứng với một tính toán mới để sử dụng hiệu quả không gian vận chuyển hàng hóa và để tránh quá tải . Bằng cách đó, chúng tôi có thể sắp xếp tốt hơn các lô hàng của chúng tôi và trong quá trình này cung cấp những lợi ích của việc tiết kiệm không gian mang lại lợi ích cho khách hàng của chúng tôi .

Sáng kiến ​​này cũng sẽ khuyến khích các chủ hàng để nâng cao hiệu quả đóng gói bằng bao bì nhỏ gọn hơn và thân thiện môi trường , làm giảm khối lượng vận chuyển và dẫn đến giảm chi phí vận chuyển .

D&T Express đã được cập nhật các tính thể tích cho các lô hàng của mình để đáp ứng với những nỗ lực để chuẩn hóa việc tính toán trọng lượng thể tích đối với các gói mật độ thấp .

Làm thế nào để tính toán trọng lượng thể tích lô hàng 

Số chia tích đã thay đổi đến 5000 và áp dụng đối với tất cả các hãng chuyển phát nhanh cung như các hãng hàng không khác ,và được xác định theo công thức sau :

chiều dài x rộng x height/5000

Để biết thông tin vận chuyển vui lòng liên hệ đường dây nóng theo số 04 37732 444 hoặc bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số 0913015141 để được hỗ trợ và thông tin thêm.

Comments are closed.