Công ty DHL đông nhân viên nhất thế giới

Công ty DHL đông nhân viên nhất thế giới

Công ty DHL Với số lượng nhân viên là 467.000 người Công ty chuyển phát nhanh DHL hiện là một trong mười công ty đông nhân viên nhất thế giới. Doanh thu trên mỗi nhân viên: 148.000 USD. Lợi nhuận trên mỗi nhân viên: 8.350 USD.  Chuyển phát nhanh DHL là hãng chuyển … Đọc tiếp