TNT Tracking

TNT Tracking

TNT Tracking là công cụ thuận tiện nhất để kiểm tra,theo dõi trực tuyến lô hàng của bạn mà không cần phải liên hệ bằng cách gọi điện thoại cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Bất cứ khi nào chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin về thời gian thực của lô hàng cũng như lịch trình vận chuyển, thông qua mạng lưới TNT trên toàn cầu.

Với TNT Tracking , bạn có thể theo dõi liên tục quá trình giao hàng và xem tình trạng của nó bất cứ lúc nào.

Làm thế nào tôi có thể theo dõi lô hàng của tôi?

Đơn giản bạn chỉ cần nhập số vận đơn chuyển phát nhanh. Để tìm kiếm theo số tham chiếu (chỉ có thể kiểm tra nếu người gửi đã cung cấp cho bạn thông qua mạng), bấm vào ô “Tìm kiếm mở rộng”. Ở phía bên tay phải, bạn sẽ tìm thấy truy cập vào các hệ thống theo dõi lô hàng cho các loại khác của lô hàng (chữ cái, thông tin chuyến bay, …) cho các khách hàng tư nhân và doanh nghiệp.

Vận đơn của lô hàng là gì?

Số vận đơn của lô hàng là một sự kết hợp giữa số và chữ cái duy nhất để xác định lô hàng của bạn. Trong số các vận đơn có sẵn, nó có thể là 9 đến 11 ký tự. Dưới đây chúng tôi đã liệt kê các loại khác nhau của số vận đơn cho bạn và giải thích với các ví dụ.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các ví dụ phổ biến nhất mà bạn sẽ nhận được khi gửi một lô hàng. Chúng tôi đã đánh dấu các điểm nơi bạn sẽ tìm thấy số lô hàng của bạn.

Bookmark the permalink.