FedEx Tracking

FedEx Tracking là công cụ thuận tiện nhất để kiểm tra,theo dõi trực tuyến lịch trình lô hàng của bạn .Và để tiết kiệm thời gian của bạn mà bạn cũng không cần phải liên hệ tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

FedEx Tracking lúc nào cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin về thời gian thực của lô hàng cũng như lịch trình vận chuyển, thông qua mạng lưới của FedeEx trên toàn thế giới.
Bạn có thể sử dụng theo dõi kiểm tra tình trạng của lô hàng của bạn tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian và trong vòng 90 ngày sau khi gửi hàng.

Bạn cũng có thể sử dụng bằng chứng chữ ký của người giao hàng để có được một hình ảnh của chữ ký của người nhận (nếu chữ ký có sẵn) sau khi lô hàng đã được chuyển giao
Làm thế nào tôi có thể theo dõi lô hàng của tôi?
Rất đơn giản bạn chỉ cần nhập số vận đơn Chuyển phát nhanh .Bạn cũng có thể tìm kiếm nhiều lô hàng bằng cách tách số lô hàng trong hộp nhập với một dấu phẩy, hoặc dấu chấm và xuống một dòng mới.
Vận đơn của lô hàng là gì?
Số vận đơn của lô hàng là để xác định lô hàng của bạn. Trong số các vận đơn có sẵn, nó có thể là 12 số. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các ví dụ phổ biến nhất mà bạn sẽ nhận được khi gửi một lô hàng. Chúng tôi đã đánh dấu các điểm nơi bạn sẽ tìm thấy số lô hàng của bạn.

fedex tracking

Những thông tin này có sẵn khi bạn theo dõi các chuyến hàng khi truy cập vào fedex.com
Bạn sẽ thấy một cửa sổ như trên và bạn nhập số vận đơn của bạn vào.Sau khi bạn nhấp vào Track.

fedex-tracking.jpg

Comments are closed.