Vận chuyển Pin An toàn bằng đường Hàng không

Tại công ty chuyển phát nhanh D&T, chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm vận chuyển an toàn sản phẩm pin trong toàn hệ thống của chúng tôi. Pin đã sạc có thể chập điện và gây cháy, một số còn chứa chất lỏng ăn mòn. Vì thế, nếu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đóng gói, các lô hàng này có thể gây ra nhiều sự cố trong quá trình vận chuyển. D&T cung cấp phần thông tin hướng dẫn này để hỗ trợ quý khách đóng gói pin an toàn trong khi vận chuyển.

van chuyen pin an toan bang duong hang khong

.Pin Lithium Kim loại UN3090 (kể cả pin hợp kim lithium).
• Pin Lithium Kim loại UN3091 Đang lắp trong Thiết bị(kể cả pin hợp kim lithium).
• Pin Lithium Kim loại UN3091 Đóng gói cùng Thiết bị(kể cả pin hợp kim lithium).
• Pin Lithium Ion UN3480 (kể cả pin polymer Li-ion).
• Pin Lithium Ion UN3481 Đang lắp trong Thiết bị(kể cả pin polymer Li-ion).
• Pin Lithium Kim loại UN3481 Đóng gói cùng Thiết bị(kể cả pin polymer Li-ion).

Quy định về việc vận chuyển pin và ắc-quy lithium đã có những thay đổi quan trọng. Pin hoặc ắc-quy phải được kiểm tra theo Hướng dẫn Thử nghiệm và Chỉ tiêu UN. Xem mục 49CFR173.185, Hướng dẫn Kỹ thuật ICAO và Điều khoản Đặc biệt IATA (DGR).
Cục Quản lý An toàn Đường ống và Vật liệu Nguy hiểm của Bộ Giao thông Mỹ (DOT PHMSA) đã áp dụng quy định cấm vận chuyển pin/ắc-quy lithium kim loại trên máy bay hành khách.

Chuyển phát nhanh DTExpress đã áp dụng yêu cầu đóng gói bổ sung về pin pin/ắc-quy lithium kim loại, như trình bày dưới đây. Chính sách này được áp dụng cho:
• Pin và ắc-quy Lithium được đánh dấu, ghi nhãn và chứng nhận đầy đủ theo quy định về hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).
• Pin và ắc-quy Lithium được vận chuyển dưới sự cho phép của “Cơ quan Thẩm quyền” bởi bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào liên quan.
• Pin và ắc-quy Lithium trước đó đã được nhận vận chuyển, ngoại trừ các yêu cầu pháp định khác trong phần Điều khoản Đặc biệt –quy định về hàng hóa nguy hiểm của IATA.

Các Yêu cầu Đóng gói:

van-chuyen-pin-an-toan-bang-duong-hang-khong1

Mỗi pin hoặc ắc-quy phải có các lỗ thông hơi và nắp đậy an toàn để tránh chập điện và bể vỡ trong quá trình vận chuyển bình thường.
Có thể bảo vệ an toàn hơn cho các lô hàng nhiều pin bằng cách sắp xếp liền kề nhau. Bao gói ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn tính năng Bao bì Nhóm II.

Pin ion lithium không được vượt quá công suất 20Wh/giờ và ắc quy không được vượt quá công suất 10Wh/giờ. Công suất Wh/giờ phải được đánh dấu bên ngoài thùng.

Tổng trọng lượng tối đa là 10 kg/kiện hàng. Pin kim loại lithium chỉ được có lượng lithium tối đa 10g và tổng lượng lithium trong ắc-quy kim loại lithium hoặc hợp kim lithium không được vượt quá 2g.

Pin và ắc-quy kim loại lithium trong hoặc đóng gói cùng thiết bị, thì lượng lithium của ắc quy nên là 2g hoặc lượng lithium của pin tối đa nên là 1g. Cho phép đóng 2 ắc-quy cùng một thiết bị.

Đối với Ăc-quy Kim loại Lithium Primary Phần 1, người gửi được yêu cầu phải có tên trong danh sách đã phê duyệt của D&T và gói hàng phải được đính kèm những nhãn lithium này của D&T.

Pin thu hồi hoặc hư hỏng có trong các thiết bị điện tử KHÔNG ĐƯỢC vận chuyển bằng đường hàng không.
Thiết bị Điện tử Thu hồi hoặc Hư hỏng có Pin Bên trong:
Thiết bị điện tử bị thu hồi có pin bên trong không yêu cầu phải có thêm bao gói bổ sung; tuy nhiên, thiết bị phải được đệm lót và neo giằng để tránh dịch chuyển hoặc rách thủng, phát sinh tai nạn. Thiết bị phải ở chế độ tắt khi giao cho hãng vận chuyển và trong suốt quá trình vận chuyển. Nếu thiết bị thu hồi có pin đã được tháo ra nhưng vẫn để trong thùng chứa ngoài, thì pin phải được đóng gói đầy đủ như các yêu cầu đã nêu trong phần đóng gói

Vận chuyển Pin An toàn bằng đường Hàng không

D&T Express KHÔNG nhận vận chuyển pin lithium “Thu hồi” hoặc “Hư hỏng”, dưới dạng pin rời hoặc đang lắp trong thiết bị để vận chuyển.
• Để biết thong tin vận chuyển vui lòng liên hệ đường dây
nóng về Hàng hóa Nguy hiểm/Vật liệu Nguy hiểm theo số 04 37732 444
hoặc bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số 0913015141để được hỗ trợ và thông tin thêm.

Comments are closed.