FedEx Express nâng cấp tuyến châu Á – Trung Đông

Chuyển phát nhanh FedEx Express sẽ mở rộng dịch vụ vận tải hàng hóa giữa châu Á và Trung Đông qua Ấn Độ của mình với việc đẩy nhanh thời gian chuyển phát nhanh các chuyến hàng lên hai ngày đối với các tuyến từ Tiểu lục địa Ấn Độ đến Vịnh Ba Tư.

FedEx Express nâng cấp tuyến châu Á – Trung Đông

Chuyển phát nhanh quốc tế FedEx cho biết họ sẽ bắt đầu khai thác một chuyên cơ vận tải A310 năm chuyến một tuần từ Guangzhou Trung Quốc qua Mumbai và Delhi tại Ấn Độ và Dubai tại UAE. Các chuyến bay sẽ kết nối với các tuyến trãi từ Afghanistan đến Qatar.

Điều này sẽ cho phép công ty FedEx giao các chuyến hàng Quốc tế Ưu tiên nhanh hơn đến các điểm chính ở châu Á – Thái Bình Dương, gồm các dịch vụ bán lẻ, các dịch vụ vận tải hàng hướng đến các khách hàng công nghiệp và các nhà giao nhận.

FedEx Việt Nam cho biết thương mại hàng hóa giữa châu Á và Trung Đông trị giá 668 tỷ USD trong năm 2010 và dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong từng khu vực sẽ vượt quá tăng trưởng toàn cầu trong 20 năm tới.

Bookmark the permalink.